Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie

Nasze pracownie

            Pracownia artystyczno- plastyczna - Proponowane  zajęcia  na pracowni artystyczno-plastycznej  wpływają na - rozwijanie twórczości artystycznej, nabycie, wzrost kształtowanie umiejętności odbioru, przeżywania i oceniania sztuki;  rozwijanie twórczego myślenia, zainteresowania sztuką   i jej technikami, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, tworzenie  wystaw,  rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych uczestników. Program tej pracowni zakłada wypracowanie, podtrzymywanie, utrwalanie i dalsze doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania czynności samoobsługowych, rozwijaniu umiejętności wzajemnej współpracy                                               

            Pracownia komputerowa - Zajęcia organizowane w tej pracowni to nauka  obsługi komputera, korzystania z internetu tutaj każdy może poznać budowę i działanie komputera oraz podstawowych programów potrzebnych do redagowania pism,  czy też posurfować   po internecie. Pracownia redaguje i wydaje gazetkę pt. Nasz Dom” opisując działalność naszego Domu. Zajęcia w tej pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod, form pracy i dostosowane są do możliwości psychofizycznych uczestników zajęć. Uczestnicy poznają podstawowe zasady posługiwania się klawiaturą, myszką internetem jak również wyszukiwaniem informacji  na dany temat. Zapoznają się także  z zasadami tworzenia prostej grafiki komputerowej, drukowania,  posługiwania się aparatem cyfrowym, kserokopiarką, oswajają się z techniką i praktycznym tych narzędzi  wykorzystaniem. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy.

            Pokój wyciszeń - daje możliwość relaksu  i odreagowania napięć. Pokój wyciszeń służy indywidualnym rozmowom. Uczestnicy w ramach relaksu układają puzzle, koraliki, słuchają ulubionej muzyki. Terapia poprzez muzykę działa aktywizująco, uspakajająco, rozluźniająco, pobudza wyobraźnię, wpływa dobrze  na kojarzenie, pozwala integrować się społecznie. Daje możliwość relaksu  i odreagowania napięć. 

            Pracownia stolarska - Zajęcia proponowane w pracowni stolarskiej to nauka posługiwania się elektronarzędziami, wykonywanie przedmiotów z drewna, ramki do prac, elementy scenografii  do inscenizacji, konserwowanie drewna pokostem, ciecie drewna, malowanie farbą, łączenie drewna klejem i gwoździami i inne. Głównym celem pracowni jest rehabilitacja zawodowa, nabycie podstawowych umiejętności. Uczestnicy uczą się organizacji stanowiska pracy i przebiegu prostych czynności związanych   z wykonywaniem prac, zasad bezpieczeństwa, umiejętności samokontroli.

             Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego - Służy do prowadzenia poradnictwa, są prowadzone indywidualne rozmowy zarówno na prośbę uczestnika jak też inicjowane przez zespół wspierająco – aktywizujący, rozmowy interwencyjne, interwencje w stanach kryzysowych zarówno w miejscu jak też psycholog  interweniuje w miejscu zamieszkania uczestników  w związku z pogorszeniem stanu zdrowia, problemów życiowych czy też konfliktów.

            Pracownia ceramiczna - Zajęcia proponowane w tej pracowni to: nauka wyrobu naczyń glinianych, szkliwienia wyrobów, posługiwania się narzędziami do obróbki gliny, itp. Pracownia ta oferuje uczestnikom stymulację rozwoju społeczno-emocjonalnego i usprawnianie funkcji manualnych poprzez obcowanie z gliną i gipsem.

            Siłownia - korzystanie z różnorodnych form usprawniania ruchowego, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia rekreacyjno – ruchowe w grupach. Pracownia ta ma na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała, opanowania zwinności, szybkości i koordynacji ruchowej. Udział w zajęciach pozwala budować i rozwijać potencjał zdrowotny, biologiczny i psychiczny uczestników. Zajęcia na siłowni to poprawa sprawności fizycznej, motoryki małej i dużej, podnoszenie zdolności poznawczych uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji.

            Sala ogólna/ umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć  i ich rodzin - służy do o spotykania  się społeczności co dwa tygodnie, podczas których omawiane są bieżące sprawy związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy, organizacja zajęć, wycieczek, form spędzania wolnego czasu, problemów dotyczących społeczności ŚDS.  Odbywają się spotkania wigilijne, wielkanocne z  rodzinami uczestników i ich bliskimi, wspólne oglądanie porannych serwisów informacyjnych, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, wspólne czytanie książek. Możliwa jest też edukacja na podstawie czytanej prasy. Sala ogólna służy  do spotkań okolicznościowych i integracyjnych.

            Pracownia kulinarna - Uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się  ze sposobami przygotowania prostych oraz złożonych dań, uczą się korzystać z przepisów kulinarnych, zapoznają się z metodami oraz sposobami przechowywania i utrwalania żywności. Duży nacisk podczas zajęć kładziony jest na wdrożenie uczestnikom zasad higieny w kontakcie  z produktami żywnościowymi a także gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Uczestnicy zajęć kulinarnych, ponoszą też odpowiedzialność nad  imprezami okolicznościowymi, przygotowując i dbając o zaplecze kulinarne podczas ich trwania. Pracownia kulinarna prowadzi  trening kulinarny, budżetowy, który ma na celu wykształcenie wśród uczestników nawyku umiejętnego planowania listy zakupów na podstawie ułożonego wcześniej jadłospisu, estetyczne przygotowanie i sporządzanie potraw, nauka gospodarności  i racjonalnego żywienia oraz nauka obsługi urządzeń AGD, dbanie o estetykę stołu ,zachowania się przy stole i podawania potraw. Program tej pracowni zakłada wypracowanie, podtrzymywanie, utrwalanie i dalsze doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania czynności samoobsługowych, rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.

            Jadalnia - jest oddzielnym pomieszczeniem, służy do prowadzenia treningów  – kulinarnego, treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi i treningu nauki higieny.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny